Böcker

Bokförlaget Visionary Life


Följande böcker har publicerats i bokförlaget och eller författats av Sophia Lövgren:

Spiritual social activism


Change the World from Inside and Out with Spiritual Principles


av Sophia Lövgren


(2018, Balboa Publisher)


OBS! engelsk text


ISBN: 978-1-5043-9719-3 (soft cover)

ISBN: 978-1-5043-9721-6 (hard cover)

ISBN: 978-1-5043-9720-9 (e-book)


Homepage for book


Adlibris


Bokus

Gudinnan och Helheten


Ditt Inre Ledarskap och Din Holistiska Livssyn inför Gudinnans Millenium


av Sophia Lövgren


(2006, reviderad upplaga 2017, Visionary Life)


ISBN: 9789163961427


Adlibris


Bokus

Ljusbärarens hemlighet


av Sophia Lövgren


(2004, reviderad upplaga 2017, Visionary Life)


ISBN: 9789197616812


Adlibris


Bokus

Att köpa sin frihet


Om ekonomiskt våld och andra strukturellt sanktionerade härskartekniker


av Sophia Lövgren


(2014, Sveriges Makalösa Föräldrar)


ISBN: 978-91-981790-0-2Sold out

Viljan att styra


Individ, samhälle och välfärdens styrningspraktiker


red Sophia Lövgren


(2007, Studentlitteratur)


ISBN: 978-91-44-04423-1Sold out

Allt kan helas


av Martin Brofman


(2005, Visionary Life)


ISBN: 91-976168-0-XSold out


MARTIN BROFMAN (1940-2014) hade mer än 25 års erfarenhet som helare och lärare. Han var internationellt känd som grundare för The Brofman Foundation for the Advancement of Healing, liksom skapare av the Body Mirror System of Healing och A Vision workshops.

Radikal Ärlighet


av Brad Blanton


(2005, Visionary Life)


ISBN: 978-91-976168-3-6Sold out


Fil dr Brad Blanton är en psykoterapeut från USA, som bl.a. utvecklat sin metod om ”Radikal Ärlighet”. Brad Blanton första bok Radical Honesty blev en stor succé i USA, och han har skrivit flera efterföljare om den populära metoden i att vara sann. Han har också skrivit boken Gud bor i hjärtat med Neale Donald Walsch.

HelAnde Budskap


av Kristina von Rein


(2005, Visionary Life)
Sold outStora frågor


av Connie Jackson & dr Lawrence Weitz


(2005, Visionary Life)


ISBN 978-91-976168-2-9 
Sold out


Den första delen skriven av Connie är en fantastisk berättelse, som kan inspirera dig som läsare. Den andra delen skriven av Lawrence är om ett effektivt program för att förändra ditt beteende och dina vanor. En eventuell viktminskningsoperation hjälper dig endast med det första steget - att gå ner i vikt. Att BEHÅLLA din vikt måste du klara själv!


Att styra framtidens folk


Governmentality och miljödiskurs i svensk bostadspolitik


av Sophia Lövgren


(2002, diss, Linköpings universitet)


ISBN 91-7373-385-7
Sold outSpiritual social activism handlar både om en inre och en yttre process: det handlar dels om spiritualitet och dels om aktivism.


Det handlar inte om religion, det är inte någon form av dogma. Det är aktivism som utgår från hjärtat, inte bara från huvudet. Det är en aktivism som är medkännande, positiv, vänlig och transformativ.


Att vara en spirituellt social aktivist handlar om att ta sitt ansvar i att skapa förändring, med en känsla av positivitet, medkänsla, kärlek och en balans mellan självständighet och beslutsamhet.


Få saker är mer till glädje än att vara den förändring vi vill se i världen. Vi måste stärka spirituell kunskap med radikal handling. Med vår passion för spiritualitet så kommer passion för rättvisa och sanning. Hållbar glädje utmynnar från vår service till andra, för det gemensamma goda. 

GUDINNAN & HOLISMEN är ett politiskt budskap om ett återskapande av en balans mellan maskulina och feminina energier, utifrån synsättet andlig feminism eller feministisk andlighet.


Författaren inleder boken med en förståelseram i del I, inför det nytänkande budskapet, som bland annat fokuserar de gamla gudinnereligionerna och en andligt inspirerad beskrivning av det moderna samhället av idag.


Därefter tar del II vid, där författaren lyfter fram självmedvetenhet, självuttryck, inre ledarskap och holism. Boken fokuserar vetenskapliga perspektiv på samhället och människan samt andlig vägledning om egenmakt och kreativt och intuitivt skapande.

Vem är Norea och vad har egentligen hänt? Norea vaknar upp efter en olycka, och inser att hon mycket litet minns av tiden före olyckan. Hon får av sin familj veta att hon skrivit en bok, om ”den nya tiden och om andlighet”, och hon är säker på att de måste skämta. Skulle hon, som seriös forskare, skrivit något icke-vetenskapligt? Den boken vet dock ingen var den är, för Norea gömde den precis innan olyckan. Sakta börjar hon ändå förstå att det är en alldeles särskild bok hon författat, eller snarare, som hon fått sig dikterad. Boken innehåller nämligen förutsägelser hon knappast kan ha känt till. Hon börjar förstå att det är av allra största vikt att hon hittar sin bok igen, samtidigt som hon upptäcker att det inte bara är hon som letar efter de mystiska texterna. Det är några som jagar henne, och som inte verkar sky några medel för att komma åt boken. Samtidigt som hon och hennes man flyr för sina liv, får de också vara med om starka andliga upptäckter, som stärker dem i sin tro på den Andra Sidan. 

Boken fokuserar på ett osynliggjort problem - ekonomiskt våld. Ekonomiskt våld kan begås av en f.d. partner och där myndighetspersonals okunskap stödjer och förstärker våldet med hjälp av riktlinjer, rutiner och lagstiftning.


Författaren Sophia Lövgren (generalsekreterare för Sveriges Makalösa Föräldrar 2010-2014) har djupintervjuat tio kvinnor, som berättar om det våld de utsatts för av sina f.d. partners, och som på olika sätt förstärks i möten med familjerätt, socialtjänst, domstol, skola, förskola, hälso- och sjukvård.


Boken fokuserar också på lösningar, som organisationen Sveriges Makalösa Föräldrar arbetar för genom sitt arbete för ensamföräldrar och deras barn. Boken är ett led i arbetet att förebygga vårdnadstvister och stärka barnets perspektiv.

En samhällsvetenskaplig grundfråga är styrningsrelationen mellan individen och det samhälle hon lever i. Hur formas människor till funktionella samhällsmedlemmar? I denna bok introduceras Foucalts tankar om styrningsmentaitet (governmentality) och sätts in i ett svenskt sammanhang.


Läsaren får ta den av en rad studier av styrningsprocesser i den moderna välfärdsstaten, från dess finrum och önskvärda praktiker till dess bakgård av missanpassade och bokstavsbarn. Grundläggande samhällsteoretiska frågor om makt, kunskap och ordning begripliggörs med konkreta exempel från vårt eget samhälle.

En fantastisk och revolutionerande bok, med kraftfulla helandemetoder, tekniker och verktyg som vem som helst kan använda! Detta är en praktisk bok fylld med tekniker, som kan användas av vem som helst.


Martin Brofman har utvecklat ett helandesystem som effektivt och fruktbart kombinerar västerländsk psykologi med österländsk filosofi. Hans banbrytande arbete med chakran, och deras relation till både sinne och kropp, tillåter oss att läsa denna bok som en karta över medvetandet. 


Allt kan helas undersöker sambandet mellan hur vi mår fysiskt och vilka vi är samt hur våra liv ser ut. Det uppmuntrar oss att skapa förändringar och ta ansvar för vår hälsa och vårt välmående.


Boken innehåller både konkreta och praktiska råd om hur man går tillväga när man ska börja leva ett ärligt liv, och våga berätta precis vad man tänker och känner, och mer teoretiska funderingar kring kommunikation, relationer och samhället av idag.


Brad menar att vi från barndomen lärt oss att vara oärliga, men om vi inte tillåter oss att t.ex. känna ilska, så skapar detta onödiga spänningar, relationsproblem och t.o.m. sjukdomar. Genom att våga rensa luften, kan vi återigen bli de friska och sunda individer vi var som barn.


Boken erbjuder dig tips om hur du kan leva ett liv som fungerar, hur du kan ha relationer som är levande och passionerade, och hur du återigen kan skapa intimitet. Som vi alla lärt oss, från Platon till Nietzsche, från Bibeln till Ralph Waldo Emerson, så skall sanningen göra oss fria.

Detta är en fantastisk bok, med underbara ängla-budskap och gudomliga insikter! Du får i boken tillgång till viktig kunskap om hur du utvecklar ditt gudomliga jag. 


HelAnde Budskap beskriver hur vi människor bättre kan ta hand om oss själva och vår planet. Budskapen är kärleksfulla, men också utmanande och uppmanande. Vi människor uppmanas att söka nya ledare på jorden som vill leda oss till de platser där vi kan leva och frodas tillsammans i lycka och i harmoni med Moder Jord. Vi uppmanas också att utveckla en ny ekonomi och ett sundare företagande.


Vördnaden för det feminina, naturen, djuren och livet behöver stärkas. När människors natur, sexualitet och inre livskraft får flöda kan vi människor uppleva att vi är ett med det gudomliga. När vi är i vårt gudomliga jag vördar vi livet. 

Connie har alltid varit "stor flicka. Tack vare en nära vän till familjen, som utsatte henne för sexuella övergrepp, så förblev hon stor. Hon kände sig deprimerad och utsatte sig ständigt för fortsatt kränkning och förödmjukelse, t.ex. genom att gifta sig med en man som var otrogen.


Våren 2001 vägde Connie nära 300 kilo, och hon led av många följdsjukdomar på grund av sin grava fetma. Hon kunde knappt röra sig, och låg mest i sängen. Hon bestämde sig då för en BPD-DS (liknande Gastric Bypass, men anpassad för extremt feta). Hon överlevde och gick ner i vikt. Därefter påbörjade hon sin kamp mot en smalare kropp, och när det målet väl var nått, kampen för att kirurgiskt bli av med all överskottshud (ca tio kilo)! Boken är dels en berättelse om Connie med hennes egna ord, och dels en berättelse om fetma och övervikt, och konsten att leva ett sunt liv, skriven av hennes vän Dr Lawrence Weitz.


Denna avhandling fokuserar hur bostadspolitisk påverkan och maktutövning legitimeras, realiseras och konkretiseras på olika statliga, kommunala och lokala nivåer när den ska förmedlas till och internaliseras av enskilda individer.


Studien analyserar med hjälp av governmentality-teorin generellt de lokala investeringsprogrammen som genomförs i framför allt förorter, och som regeringen utformat för att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle, och mer konkret den ekologiska omställningen som 1997 initierades i miljonprogramsområdet Navestad, Norrköping. 

VISIONARY LIFE


bg 542-3447


BLOG:

https://sophialovgren.blogspot.com/


www.visionarylife.se (svenska)

www.sophialovgren.com (english)


info@visionarylife.se (svenska)

info@sophialovgren.com (english)

Subscribe to Visionary Life newsletter

* indicates required
/ ( mm / dd )