Konsultationer & Coaching

KONSULTATIONER & COACHING

Existentiell coaching och vägledning


 

Hur finner vi mening, sammanhang och tillit i vårt liv? Hur ska vi våga välja "rätt" och hur hanterar vi ångesten som kan uppstå om vi känner att vi valt "fel" eller inte valt alls? Vårt sätt att leva, och de verktyg vi har för att utveckla våra liv, är starkt förknippade med grundläggande livsfrågor och vad vi anser är och hur vi kan uppnå livskvalité och välbefinnande. Det handlar med andra ord om existentiella dilemman och hur du väljer att leva och skapa mening - relaterat till dina unika förutsättningar och din särskilda plats i tillvaron.


Förståelsen som utgår från existentiell coaching och vägledning utgår från en grundläggande kunskap kring varje individs förmåga opch möjlighet att leva väl och finna både livsmål och livsmod. Kopplat till denna kunskap hör utgångspunkten från KASAM (känsla av sammanhang), utvecklat av Aaron Antonovsky. Följande faktorer behöver reflekteras över:


Begriplighet: Du behöver få möjlighet att förstå olika händelser på ett reflekterande sätt. Det handlar om att du behöver få möjlighet att skapa dig en bild av hur saker hänger ihop, i livets komplexa sammanhang.


Hanterbarhet: Du behöver känna att du har resurser och strategier för att kunna möta olika situationer och händelser på ett konstruktivt sätt. Denna kombinationer av resurser och förmågor kanske inte finns tillgängligt i nuläget, och då handlar det istället om att skapa sig en strategi hur detta ska tillgodoses.


Meningsfullhet: Det som sker behöver betyda något både för dig och vara relevant i ett större sammanhang. Meningsfullhet skapas bland annat av tydliga mål, en känsla av gemenskap och samhärighet samt positiva upplevelser som skapar välbefinnande.

En existentiell coaching och vägledning grundas i en reflektion och dialog kring vad det som sker har för relevans för din själ. I Neale Donald Walsch' fotspår börjar vi därför ofta samtalen med tre frågor:

  • Vem är du?
  • Var är du i livet?
  • Varför är du där du är?


Det som existentiell coaching och vägledning kan ge, är ett samtalsstöd i stunder när det inte behöver finnas ett tydligt behov (t.ex. frågor och problematik i en karriär, i en relation eller i en specifik situation. 

 

För att boka samtal, gå hit.

Intuitiva och mediala konsultationer

 


Vill du ha svar kring frågor som om du kommer bli ihop med x eller om du ska göra slut med y? Då är det inte mig du ska boka en konsultation med. Jag tror att vi har tillgång till vår intuition och medialitet för att skapa en förståelse kring omständigheter och möjligheter i våra liv, men det innebär inte att det finns ett facit hos någon annan som du ska följa för att "lyckas". Vad är då meningen med livet, om vi inte ska få möjlighet att lära oss av våra val?


Däremot finns det möjlighet att läsa ut vad olika alternativ i livet kan innebära, på ett sätt som t.ex. kan finnas i tarotkort. Det är symboliken i korten som skapar budskap och med hjälp av dessa budskap väljer du hur du ska agera i specifika situationer.


I mina konsultationer vill jag gärna samtidigt som jag förmedlar budskapen jag ser i tarotkortens symbolik också bidra till en kunskap hos dig, då alla människor kan stärka sin intuitiba och på så sätt bli mer medvetna om att läsa vår både synliga och osynliga värld på ett tydligare sätt.


Vi är alla skapta för att kunna tala med vår levande värld, men det handlar också om att utveckla en känslighet för att kunna göra det. Verkligheten reflekterar oss hela tiden. Vårt hus, vår bil, våra djur. Hur vi mår, så mår vår nära verklighet. En person som kan "läsa av" andra människor rör sig alltså i kvantfältet och använder olika verktyg för att kunna vara till hjälp i form av en konsultation.För att boka en konsultation, gå hit.

Sophia reflekterarJag har i flera böcker skrivit mycket om den uråldrig kunskap som funnits i "klarseende" (clairvoyanta) människor, som fanns långt tidigare än kristendomen och som finns ännu idag hos vår ursprungsbefolkning (t.ex. samer, nordamerikanska indianer, aboriginer m fl). Det har också funnits många olika ord för dessa klarseende människorna, i vår historia t.ex. sejd, völva eller nåjd. Många klarseende var kvinnor, vilket gav dem makt och påverkansmöjligheter. Klarseendet skedde t.ex. med hjälp av trans eller själavandring, dvs förmågan att kunna resa med sin själ och t.ex. inta djurs kroppar tillfälligt, eller med hjälp av symbolisk läsning (t.ex. av ett djurs inälvor eller speciella stenar). 

 

 Än idag finns det hos många grupper hos ursprungsbefolkningen en självklarhet att använda och utveckla intuitionen och kreativitetet, för att lära sig både förstå det magiska i vår natur och i vår egna kroppar och för att förstå det som finns i det som vetenskapen tidigare kallade "tomrum" men som kvantfysiken nu bevisat är fantastiskt komplext, (och ja, magiskt).


Det finns många skeptiker och även om det är bra och sunt att vara kritisk till andras påståenden, som en själv inte upplever eller erfar, så finns det ibland en oresonlig ilska och ett förlöjligande så är det viktigt att komma ihåg att det finns många välrenommerade experter idag som bekräftar och validerar existensen av ett universum som består av så ofantligt mycket mer än de fysiska element vi med våra fem sinnen kan uppleva. Ledande experter är t.ex. dr Bruce Lipton, MD Deepak Chopra, Gregg Braden, MD Brian Weiss och många fler.


Jag skulle själv inte gå till någon som t.ex. läser tarotkort och använder sin intuitiva och mediala kraft för att få veta om jag ska fortsätta vara ihop med x eller flytta till staden y. Jag tror vi lever för att välja, utifrån våra erfarenheter och vår visdom, och därmed ingår en nödvändighet av att lära sig av sina misstag. Men jag skulle absolut välkomna en annans förmåga att syna den väg jag är på väg att välja, för att se möjliga utmaningar, eller ge mig nytt ljus över olika alternativ som jag funderar på. I mina egna konsultationer försöker jag också ha en pedagogisk ansats, då min övertygelse är att vi alla har en intuitiv och medial förmåga. Att t.ex. själv få reflektera över tarotkortens symbolik kan ge lika mycket insikter som de budskap jag erbjuder.