Om Sophia & Visionary Life

VISIONARY LIFE & fil dr Sophia Lövgren

Visionary Life erbjuder produkter och tjänster, för din inspiration, kunskapsutveckling och personliga utveckling.


Vägra stagnera!


Ständigt lärande och kontinuerlig utveckling är en av de viktigaste nycklarna till välmående och framgång; både i karriären och i livet.


Med hjälp av Visionary Life kan du individuellt och i grupp välja att utveckla dig själv; dina kunskaper och talanger likväl som dina intressen och dina passioner.


Kunskap och prestationsförmåga är någonting vi kan utveckla under hela vårt liv, genom att träna dem regelbundet. Du kanske inte kan bli ett geni, men du kan ta dig långt från din startposition.


Människans förmåga att lära sig nya saker och utveckla har bevisats i forskning vara betydligt större än vad vi själva tror. 


Så kom! Låt detta få bli första steget i ditt nya liv! 


Känn dig välkommen till hemsidan som vill få dig att känna dig som hemma! Här kommer det alltid att finnas nya kurser och nya inlägg, för din personliga och professionella utvckling!


Och du! Glöm inte registrera dig för vårt nyhetsbrev, med kontinuerlig och aktuell information, tips och inspiration.


Visionary Life och Sophia Lovgren erbjuder kurser, workshops, konsultationer och coaching för din personliga och yrkesmässiga utveckling. 


  • Detta är för dig som känner att du inte har utforskat din fulla potential - som vet att det finns så mycket mer inom dig som vill bli synliggjort, uppmärksammat och delat! 


  • Detta är för dig som känner att du har så mycket att ge till andra människor, som du kanske också glömt ge dig själv!


  • Detta är för dig som känner dig redo att välja den minst valda vägen! 


denna sida köper du den kurs du vill ha. Det finns kurser för dig som vill utveckla din skrivartalang och kurser för dim personliga utveckling.


denna sida köper du konsultationer och coaching.


Sophia Lovgren är existentiell coach och intuitiv konsult, med unik kompetens i strategisk förändring och utveckling, både på individnivå och organisationsnivå. Sophia har bl.a. uppburit flera ledarskapspositioner i olika intresseorganisationer och iniversitet.


Sophia startade Visionary Life år 2004 och har sedan dess erbjudit föredrag och workshops om inre självledarskap, kommunikation och konflikthantering och personlig utveckling.


Sophia är författare till mer än 10 böcker liksom hundratals artiklar och rapporter. Hennes passion är skriftlig och muntlig kommunikation och erbjuder sina tjänster som författarcoach, innehållsredaktör och författare. Sophia bor både i Sverige och Gambia och erbjuder kurser i båda länderna. 


På sidan Författarkurser & Författarcoaching så finner du också bokförlaget Visionary Lifes alla publikationer, inklusive ett urval av Sophia Lövgrens publikationer vid andra förlag. Här finner du information om den senaste boken: Spiritual social activism.

Utgångspunkt för Visionary Lifes tjänsterNär vi förändrar vårt sätt att se på vår verklighet, så förändras den verklighet vi ser. Kvantfysiken har bevisat att det inte bara är vi som påverkas på ett visst sätt (beroende på våra tankar och känslor), när vi studerar ett visst objekt. Objektet som observeras påverkas i lika omfattning, av vårt sätt att tänka om objektet. En sådan grundläggande sak som vattenmolekyler har flera studier visat förändras, beroende på om vi tänker kärleksfulla eller negativa tankar om vattnet, till vattnet! Vackra ”snöflinge-liknande” mönster vid kärlek och trasiga, disharmoniska mönster vid ilska, hat och oginhet. Tanken hisnar, då vi går vidare i tanken att vi människor består till 75 procent av vatten!

 

För att kunna förändra vårt sätt att se på vår verklighet, så behöver vi förändra våra tankar, våra känslor och våra handlingar (vår personlighet). För att kunna förändra vår personlighet, så behöver vi ta aktiva steg mot nya sätt att bete oss varje dag! Neurovetenskap har bevisat att vi människor inte bara har ett komplext nervsystem; varje nervcell är komplex i sig självt. Miljarder av nervceller samarbetar i vår hjärna för att skapa en medveten upplevelse av oss själva och vår verklighet. Vårt nervsystem skapar våra tankar; det är inget annat än vår hjärna som drar slutsatser om vår nutid och vår framtid baserat på vår dåtid. Därav är det ett fåtal av våra tankar som är nya, forskning pekar på att en av tio är en ny tanke. Allt annat som far runt i vårt huvud, är grubblerier om sådant som vi tänka på innan! Hjärnan försöker bara förutspå sin omgivning och öka chansen till att vi ska överleva. Om vi aktivt vill förändra vårt sätt att tänka, vilket är ett grundläggande krav för att vi ska kunna förändra vår verklighet och vår livssituation, så behöver vi förändra vårt nervsystem!


Visionary Life vill motivera, inspirera och stötta din personliga utveckling! Minns du känslan när du var förälskad eller flyttade ihop med din älskade? Känslan av att allt var nytt och fräscht och alla mirakler möjliga? Den känslan kan du ha varje dag! Det handlar dock inte om att vänta på att vissa situationer uppstår, som får dig att känna så. Det handlar om att välja att känna så - och se hur situationer som passar din inställning uppstår!


En not om de priser som är satta för flertalet tjänster (här): Flera kurser och även coachingpass har ett ordinarie pris, med hänsyn taget till t.ex. arbetsinsats, kursmaterial och kursnivå. Dessutom finns det också möjlighet att välja ett lägre pris. Värde och pris är nämligen inte nödvändigtvis samma sak. Du som köper en kurs/coaching kanske tycker värdet är mycket högre (eller lägre) än det pris som är satt. Givet min uppfattning att kursens/coachingens innehåll från början var en gåva till mig, som jag vill ge vidare, så blir det därmed svårt att hålla ett fixerat pris. Jag vill naturligtvis få en kompensation för den arbetsinsats jag lägger ner, men jag vill också undvika att någon som verkligen vill delta i kursen/anlita coaching tvingas avböja då hen inte kan betala mitt ordinarie pris. Av detta skäl har jag utifrån en grundläggande tro på tillit möjliggjort så att du som kund kan välja det pris du vet att du kan betala. 


Min längtan efter att få dela med mig av den gåva jag fått är viktigare än längtan att bli rik och då jag har förmånen att ha en trygg inkomstkälla så kan jag välja att göra såhär. Det handlar också om ett synsätt på gåvan jag fått, som blir större ju mer jag kan dela med mig av den.